www.ochrona.soen.pl
        ul. Droga Łąkowa 57A, 86-300 Grudziądz 

 

O firmie

 

Referencje

 

Kontakt

   

ochrona

DANE TELEADRESOWE:

Agencji Ochrony SOEN Sp. z o.o.
ul. Droga Łąkowa 57A
86-300 Grudziądz
e-mail: ochrona@soen.pl
Fax: 56 462 9582


 


KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY

    ZAPEWNIA USŁUGI TAKIE JAK:

 • ochrona fizyczna
 • konwojowanie gotówki
 • monitorowanie obiektów
 • ochrona osobista
 • ochrona imprez
 • pokazy pirotechniczne
 • projektowanie i montaż systemów alarmowych

Zapewniamy profesjonalny personel. Rekrutacja do Koncesjonowanej Agencji Ochrony SOEN Sp. z o.o. odbywa się według podstawowych kryteriów:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • zaświadczenie o niekaralności
 • odpowiednie warunki psychofizyczne
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • opinia z właściwej terytorialnie jednostki policji

NASI AGENCI OCHRONY PRZYGOTOWANIE SĄ DO OCHRONY OBIEKTÓW UWZGLĘDNIAJĄC PRZY TYM:

 • topografię obiektu oraz miejsca szczególnie narażone na kradzież bądź dewastację mienia
 • obowiązujące procedury dotyczące ruchu osobowego i towarowego
 • uprawnienia agentów ochrony określone w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia
 • specyficzne zadania agentów w ochranianym obiekcie
 • wybrane zagadnienia prawne
 • obsługę urządzeń będących na wyposażeniu agenta (środki łączności, systemy powiadamiania o zagrożeniach)
 • procedury postępowania w sytuacjach nietypowych

OSOBA DO KONTAKTU:

Andrzej Rydziński – Szef Koncesjonowanej Agencji Ochrony
                                  tel. +48 56 46 215 28 wew. 11
                                  e-mail: ochrona@soen.plStrona główna