www.recykling.soen.pl
        ul. Droga Łąkowa 57A, 86-300 Grudziądz 

 

O firmie

 

Referencje

 

Kontakt

   

recykling

DANE TELEADRESOWE:

Wydział Recyklingu SOEN Sp. z o.o.
ul. Droga Łąkowa 57A
86-300 Grudziądz
e-mail: recykling@soen.pl


 


WYDZIAŁ RECYKLINGU

ZAJMUJE SIĘ:

  • odbiorem odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) zawierających cenne surowce metaliczne
  • odbiorem przepracowanych olejów transformatorowych, silnikowych, filtrów olejowych oraz wody zaolejonej do utylizacji
  • demontażem zużytych urządzeń energetycznych
  • transportem odpadów

ZAPEWNIAMY:

  • wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
  • własny sprzęt do załadunku i transportu odpadów
  • wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport, zbieranie i wytwarzanie odpadów oraz decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami dla terenów zamkniętych i nie zamkniętych
OSOBA DO KONTAKTU:


Wydrzyński Mateusz
                        tel. 56 46 215 28 wew. 23 recykling@soen.pl


Strona główna